Παροχές

Παρέχουμε ατομικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας που περιλαμβάνουν:


α. μείωση του πόνου και απόκτηση φυσιολογικού εύρους κίνησης στις αρθρώσεις
β. ενίσχυση των μυϊκών ικανοτήτων
γ. κινητική εκπαίδευση προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη των τραυματισμών

Οι συνεδρίες παρέχονται στο κέντρο μας ή στην κατοικία του θεραπευόμενου.

Η οργάνωση της θεραπείας ακολουθεί τις αρχές του Κινητικού Ελέγχου (Motor Control). Οι θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε βασίζονται στις μεθοδολογίες: PNF, NDT-Bobath, NAP®, Mulligan Concept, Myofascial Release & Trigger Point, Kinesiotape®, IASTM και Bowtech.
Η εκπαίδευση στην όρθια θέση και η εκπαίδευση της βάδισης αξιοποιεί τη μεθοδολογία GAIT και εργασίες σχετικά με την ανάλυση της βάδισης (Gait Analysis).

Κινητοποίηση κορμού


Θεραπείες σε στρώματα


Μασάζ