Θεραπεία στην οικία του θεραπευόμενου

Τετραπληγία, αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση

Θεραπεία στην οικία του θεραπευόμενου
• Επαναλαμβανόμενη υποβοηθούμενη έγερση.
• Η δραστηριότητα στην όρθια θέση, με στήριξη στα άνω άκρα, δραστηριοποιεί τον άνω κορμό και ενισχύει την αναπνοή
Διατήρηση της ελαστικότητας του κορμού και εξάσκηση της αναπνοής με την υποστήριξη μη ειδικών φροντιστών.

Σπαστική παραπληγία, πολλαπλή σκλήρυνση

Θεραπεία στην οικία της θεραπευόμενης

• Αριστερά: ανεξάρτητη όρθια θέση και ευθειασμός του κορμού με χρήση ζώνης

• Μέση: ανάπτυξη της εθελούσιας στροφής του κορμού

• Δεξιά: ανάπτυξη της έκτασης του κορμού, με απελευθέρωση των άνω άκρων από τη δραστηριότητα στήριξης για τη φόρτιση της λεκάνης και των ΚΑ με το βάρος του κορμού

Γηριατρική

Θεραπεία στην οικία της θεραπευόμενης

• Αριστερά: έναρξη εθελούσιας μετάβασης από την καθιστή στην όρθια θέση

• Μέση: υποβοηθούμενη έκταση του κορμού

• Δεξιά: χρήση της ζώνης Mulligan για να υποστηριχθεί η μεταφορά της λεκάνης επάνω στα γόνατα με συνολική έκταση των κάτω άκρων