Μεθοδολογία GAIT


Αναπτύξαμε τη μεθοδολογία Gait Assistive Integrated Training που διευκολύνει την υιοθέτηση της όρθιας θέσης από τα πρώιμα στάδια της αποκατάστασης.


Αξιοποιείται ο μηχανισμός GAIT ON και εφαρμόζονται μία σειρά από θεραπευτικές τεχνικές (GAIT Treatment) που διευκολύνουν τον θεραπευόμενο να εργαστεί στην όρθια θέση και να προετοιμαστεί για να βαδίσει.


Μηχανισμός + Μεθοδολογία + Αυτονομία

Μάθετε περισσότερα