Το κέντρο μας


Το κέντρο φυσικοθεραπείας UtilisMotus® ξεκίνησε το 2006 προβάλλοντας τη Λειτουργική Προσέγγιση στη Φυσικοθεραπεία. Ήδη, από το 2004, είχε ξεκινήσει η διοργάνωση σεμιναρίων φυσικοθεραπείας.

Όραμά μας είναι η κινητική αυτονομία κάθε ατόμου σε ένα κοινωνικό περιβάλλον χωρίς εμπόδια.

Αποστολή μας η υποστήριξη της κινητικής ικανότητας του ατόμου, η προσαρμογή του άμεσου περιβάλλοντος και η παροχή εκπαίδευσης στον θεραπευόμενο και τους οικείους του.

Το 2011 αναπτύξαμε τη μεθοδολογία Gait Assistive Integrated Training που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία της βάδισης.