Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)

Ο ιστότοπος www.utilismotus.com προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο συντάκτης τους, Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος, δεν υποστηρίζει καμία μορφή άσκησης ή μεθοδολογία θεραπείας, χωρίς την απαραίτητη συμβουλή από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε φάρμακα με συνταγή ιατρού ή είστε υπό παρακολούθηση και/ή ιατρική θεραπεία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για την εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής άσκησης ή την εφαρμογή κάποιας θεραπείας.

 

Ο Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες που πραγματοποιήσετε μετά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες αυτές και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη αν κάποιος/α κάνει κατάχρηση κάποιας μορφής άσκησης ή μορφής θεραπείας. Επίσης, δεν διασφαλίζει πιθανές απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να συμβούν και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες   επιπτώσεις από τις πρακτικές που παρουσιάζονται στον ιστότοπο.

 

Τα άρθρα και οι ιδέες στον ιστότοπο www.utilismotus.com δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής ή διάγνωσης. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν θα χρησιμοποιήσετε κάποια πρακτική που παρουσιάζεται συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας.

 

Η επίσκεψη και η χρήση αυτού του ιστότοπου σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη επαγγελματικής σχέσης οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, παροχής επαγγελματικών ή άλλης φύσεως συμβουλών ή υπηρεσιών. Ο Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος και ο ιστότοπος www.utilismotus.com δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο απευθείας συνδεδεμένο ή υπό-ιστότοπους αυτού, ούτε για τις μαρτυρίες και απόψεις που εκφράζονται από τα άτομα που συνεισφέρουν σε περιεχόμενο – αυτών, είναι προσωπικές μαρτυρίες των ατόμων αυτών και μόνο.

 

Καμία αποδοχή ή εγγύηση δεν παρέχεται ούτε υπαινίσσεται από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που σχετίζεται με αυτολυης του ιστότοπου ή με το περιεχόμενό του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα έχετε όμοια αποτελέσματα με άλλους που χρησιμοποίησαν τις ίδιες πρακτικές άσκησης. Με την επίσκεψή σας σε αυτό τον ιστότοπο δέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε την πλήρη ευθύνη για την υγεία και την ευεξία σας και ότι ο Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος και ο ιστότοπος www.utilismotus.com δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο όπως αυτή ενδεχομένως προκύψει από πληροφορίες ή προτάσεις από τον Κωνσταντίνο Παπαντωνόπουλο και τον ιστότοπο www.utilismotus.com.