Αρμενία, 1996-97

Ο σεισμός που έγινε τον Δεκέμβρη τού 1989 είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο 30.000 ανθρώπων. Οι ζημίες που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια άλλων 30.000 από το κρύο και την πείνα τον χειμώνα που ακολούθησε. Το κράτος κατέρρευσε, έμεινε δύο χρόνια χωρίς ηλεκτροδότηση, και ξένοι οργανισμοί ήρθαν εδώ να παράσχουν την υποστήριξή τους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στην περιοχή.

Το Ελληνικό τμήμα τής οργάνωσης ανέλαβε την υποστήριξη τού ιδρύματος «Mangatoon - το σπίτι τού παιδιού» για άτομα με αναπηρία 0-6 ετών. Όταν η οργάνωση ασχολήθηκε με το ίδρυμα, αυτό λειτουργούσε σε containers. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να αντιμετωπισθεί, ήταν η παιδική θνησιμότητα. Σημαντική βοήθεια προσέφερε ένας σουηδικός οργανισμός για την αποκατάσταση τού κτιρίου, ενώ οι ΓΧΣ ανέλαβαν τη λειτουργία τού ιδρύματος. Στο τέλος τού προγράμματος, το 1996, η συμβολή τής φυσικοθεραπείας αφορούσε στην εκπαίδευση τού προσωπικού και στην κατασκευή παιχνιδιών αποκατάστασης, που θα βοηθούσαν τα παιδιά να κινηθούν μέσα από το παιχνίδι.